CFD Analizi Nedir?

‘EN İYİ YAKLAŞIMLA, EN DOĞRU ÇÖZÜMLER”

CFD analizi herhangi bir yapının veya nesnenin etrafından geçen akışkanın modellenmesidir.  Matematiksel modellemeleri sayısal yöntemlerle çözümü yapılarak akışkanın özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır.  Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD/CFD) ile sıvı-katı, sıvı-sıvı veya sıvı -gaz akışkanlarının etkileşimini içeren karmaşık problemleri analiz yeteneğine sahip olursunuz.  Mühendislik alanlarında sıkça kullanılan CFD analizi yapan firmamız hizmetiyle örnek olarak otopark içerisinde yanan bir aracın jetfanların çalışmasıyla ortamdan dumanın nasıl uzaklaştığı ve güvenli alan oluşturulduğu modellenebilir.

CFD Analizi niçin  kullanılır ?

CFD analizi ve simulasyonları tasarım sürecinde zaman tasarrufu sağlamasından dolayı oldukça önemlidir. Böylece veri elde etmek için geleneksel testlerle karşılaştırıldığında daha ucuz ve hızlı sonuçlar elde edilebilir. Gerçekte yapılması gereken testler CFD analizleri ile farklı parametreler kullanılarak istenilen sayıda yapılabilir.

Üretim öncesi size prototip aşamasına kadar her türlü tasarım, analiz, montaja alma ve uygulama konularında yardımcı oluyoruz. CFD analizi ile ilgili her türlü projelerinizde yanınızdayız.  Aeroall Mühendislik olarak geleneksel çözüm metodlarından farklı, adaptif ağ inceltme (adaptive mesh refinement) çözüm yöntemimiz analiz hızını arttırmakta ve daha hassas sonuçlar elde etmemizi sağlamaktadır.

Havacılık ve Savunma Sanayi CFD analizleri 

BREN İleri Teknoloji Enerji A.Ş olarak, Aerodinamik tasarım süreçlerine göre havacılık ve savunma sanayi için kullanılan CFD analizleri ile optimum performansı yüksek veya düşük Mach sayılarında (Hipersonik , süpersonik ve subsonic akışlarda) modellemesini yapabilmekteyiz. Özellikle akış bölgelerinde sürtünme katsayılarını ve taşıma(CL ) ve sürükleme( C) katsayılarını hesaplayarak en uygun

yüzey modellemeyi rüzgar tüneli testlerine en yakın sonuçlara göre  daha az maliyetle elde edebilirsiniz.

 • Roket ve Füze Tasarımları CFD Analiz ve Simulasyonu
 • Otomotiv aerodinamiği ve tasarımı CFD Analizi ve Simulasyonu
 • Uçak ve Helikopterlerin uçuş analizleri CFD Analizi ve Simulasyonu
 • Kara araçlarındaki savrulma modellemesi CFD Analizi ve

  Simulasyonu

Otomotiv CFD Analizleri

 

Tasarladığınız araçlara ait aerodinamik performansını sağlamak yine CL(taşıma katsayısı)ve CD(sürükleme katsayısı) doğru elde etmekle mümkündür. Deneysel sonuçların yanı sıra, AEROFSI yazılımımızla aerodinamik performans hesaplamada minimum hata ile sonuç alabilirsiniz. Ayrıca, araç içi havalandırma ve kontrol sıcaklıklarının ve hızlarının ölçümleri CFD uygulamalarıyla en uygun şekilde analiz edilebilir. Isıtma ve Havalandırma klima sistemlerini kanallar arası açıklıklar ve mesafeleri CFD analizleriyle belirleyebilirsiniz.

 • Araç Aerodinamiği CFD Analiz ve Simulasyonu
 • Yolcu Konfor CFD Analizleri ve Simulasyonu
 • Klima Sistemi ve Havalandırma Kanalı CFD Analiz ve Simulasyonu
 • Motor Soğutma CFD Analiz ve Simulasyonu
 • Dikiz Ayna CFD Analizi ve Simulasyonu
 • Manifold CFD Analizleri ve Simulasyonu
 • Akustik ve gürültü CFD Analizi analizleri ve Simulasyonu

Data Center (Bilgi İşlem Merkezi) CFD Analizleri

Farklı yapılardaki basınç düşümlerine bağlı çatılarda veya katlara ait sıcaklık, basınç ve  havalandırma CFD analizleri yapılarak gözlemlenmektedir. Akışın simüle edilerek yerleşim alanlarının belirlenmesi ve zemin akış kontrolü yapılmaktadır. BREN İleri Teknoloji Enerji A.Ş olarak, bilgi işlem merkezlerinin ve server bilgisayalarının bulunduğu alanlarda termal akış modellemesini yaparak mevcut sisteminizin iyileştirmelerini yapabiliriz.

Alışveriş Merkezleri ve Otopark Yangın CFD analizi ve Simulasyonu

Alışveriş merkezlerindeki ve otoparklarda güvenli ortamların oluşturulmasına ait jetfan yerleşimleri CFD  analizleri ile mümkündür. BREN İleri Teknoloji Enerji A.Ş olarak, Yangın modellemesi yaparak ortamdaki hava ve duman akışlarının kontrolünü sağlayabilmekteyiz. Yolcu konforu için ve güvenlik protokollerine uygun yangın simulasyonları ve duman dağılım analizi yapmaktayız.

Serbest Yüzey (Free surface) akış CFD analizleri ve Simulasyonu

Serbest yüzey akış modellemeleri CFD analizleri içerisinde en yaygın olarak kullanılmaktadır. Tek-fazlı (Single phase) veya çok fazlı (multiphase) akışkanların bulunduğu durumlarda akışkanın yüzey üzerindeki gerçek hız ve basınç değerlerine göre kıyaslanarak simülasyonları yapılmaktadır. Serbest yüzeyli akışları VOF (Volume of Fluid Model) ile modellenerek çözülmekte ve oransal parçaçık etkileşimi CFD analizleri yapılmaktadır.

 

 • Tank çalkalanması
 • Tank dolum/boşaltım
 • Dalgakıran ve benzeri modellemeleri
 • Gemi Yüzey Modelleme Analizleri

İnşaat  ve Mimari CFD Analizleri

İnşaat ve Mimari alanlarda yüksek ve rüzgara maruz kalan büyük yapılara ait CFD analizleri yapılarak akışkan-yapı etkileşim kuvvetleri hesaplanarak iyileştirme ve optik tasarım değerleri belirlenir. BREN İleri Teknoloji Enerji A.Ş olarak, Cephe yük hesaplamaları yapılarak yapılarınız etrafındaki rüzgar modellemesiyle bina içi ve bina dışı CFD analizleri çözümleri sunmaktayız.

 

 • Yapı Aerodinamiği CFD Analizi ve Simulasyonu
 • Temiz hava ve kirli hava konstrasyon  CFD Analizi ve Simulasyonu
 • Bina içi havalandırma konum ve akış optimizasyonu ve Simulasyonu
 • Bina içi akış hızlarının belirlenmesi ve Simulasyonu
 • Rüzgar yükü  CFD Analizi hesaplamaları ve Simulasyonu
 • Hidrodinamik  CFD Analizi hesaplamaları
 • Sel ve Tsunami Modellemeleri
 • Hava Difüzyon CFD analizleri

Türbin CFD Analizleri

Yüksek devirlerde dönen sistemlere ait CFD analizleri yapılarak tasarım parametreleri en verimli çalışma koşullarına getirilir. Pompa CFD analizleri, Kompresör CFD analizleri sistemleri çalışma ortamındaki akışkan basınç ve hız değerlerini mevcut yüzeyler üzerindeki etkisinin incelenmesi açısından önemlidir.

 

 • Pompa CFD Analizi
 • Kompresör CFD Analizi
 • Rüzgar Türbini CFD Analizi
 • Dişli ve çarkların kavitasyon CFD analizleri

Elektronik CFD Analizleri

Elektrik ve elektronik alanında çalıişan sistemler ve cihazların termal analizi, çalışma sırasında gerekli olduğundan kaçınılmazdır. Elektronik kartlar CFD analizleriye soğutma ünitelerinin yeterlilikleri sıcaklık ve kontrol analizleri yapılarak bu cihazların daha uzun ömürlü olmasını sağlabilmektedir. BREN İleri Teknoloji Enerji A.Ş olarak, AEROFSI yazılımımızla bu konuda mikro yapılarda dahi hassas ve deneysel sonuçlara yakın analizler yapabilmekteyiz.

 • Elektronik Sistemler ve cihazların CFD Analizi
 • Soğutucu CFD Analizleri
 • Bilgisayar Kasası CFD Analizi
 • Araba Ses ve Navigasyon Sistemleri CFD Analizi