BREN İleri Teknoloji Enerji A.Ş, CivilFEM yazılımı, inşaat mühendisliği projelerinde kullanılan ileri sonlu elemanlar analizi ve tasarım yazılımıdır. Bu yazılımla büyük binalar, köprü inşaatları, nükleer güç santralleri, kıyı yapıları gibi projeler için güçlü yapısal simülasyonlar yapmanızı sağlar.

CivilFEM Uygulamaları

 • Sismik Tasarım, Kontrol ve Uygulama.
 • Enerji Güç Santralleri: Nükleer, Rüzgâr Türbini ve Termal Santraller
 • Liman, Açık deniz yapıları.
 • Doğrusal Olmayan Süreçlerdeki Yapısal Analizler.
 • Tüneller
 • Temeller: İstinad Duvarları, Yüzey Temelleri.
 • Taş ve Toprak Mekanik Analizleri.
 • Hidrolik Barajlar: Beton, Seyrek Malzemeler
 • Yapılar ve Köprüler: Güçlendirilmiş Beton, Çelik, Ön-Gerilme- Son Gerilme vb.
 • Kablolu Yapılar, Konut olmayan inşaatlar.
 • Gökdelenler, Spor Alanları
 • Kalite Kontrol ve yapı çalışmalarındaki prosedürler, Forensik Yapısal Analizler, Proje Yeniden Tasarım, Kontrol ve Validasyonu.

CivilFEM INTRO

Bazı doğrusal olmayan yapılarla lineer yapı simülasyonları:

 • Statik ve Geçici Yük Analizleri.
 • Lineer Olmayan Süreksiz Analizler.
 • Sismik Analiz Araçları.
 • Modal & Spektral Sismik Analiz.
 • Harmonik Analiz.
 • Çelik &Betonarmelere göre kontrol ve tasarım.
 • Malzeme Kodları ve Kesitli Kütüphaneler.
 • Büyük sehimler ve gerinmeler.
 • Çok yapılı sürtünmeli & yapışkan temas yüzeyleri, yaylar/sönümleyici, kablolar, etc.
 • Eklenebilir Özellkte.
 • Cebirsel Yüklerin kombinasyonu.
 • IGES, Step, Parasolid, DXF import/export.
 • Phyton ile Script ve Makro yazılımı
 • Otomatik Raporlama

CivilFEM ADVANCED

 • Lineer olmayan bükülüm
 • Lineer olmayan evrimsel analizler
 • Lineer olmayan Gerinme-Gerilme diyagramı (plastiklik+ kullanıcı çatlak veri)
 • Lineer olmayan güçlendirilmiş beton analizi.
 • Beton zamana bağlı analizi.
 • Beton sürünme ve büzülme.
 • Drucker-Prager .
 • Mohr-Coulomb-2D, 3D.
 • Kam-Kil.
 • Herhangi bir plastisite teorisinde kullanıcı veri girişi.
 • Kirişlerde ön-yükleme güçlendirilmiş beton , kabuk ve katılar( CivilFEM 2017)
 • Çok yapılı ileri temalar ( kırılgan yapışkan, kohezyon, vb. )

CivilFEM EXPERT

 • Çatlak Yayılma.
 • Katıdan Kabuk Model
 • Tabakalı Malzeme

Isı transferi:

 • Sürekli Analiz.
 • Süreksiz Analiz.

Sızıntı Analizi:

 • Sürekli Analiz.
 • Süreksiz Analiz